Strokovni članki

Nodulatorji

Nodulatorji so večinoma ferosilicijeve zlitine, ki vsebujejo magnezij z ali brez redkih zemeljskih elementov. Magnezij je glavni element v zlitinah FeSiMg, ki so odgovorne za ustvarjanje potrebnih pogojev za rast grafitne faze iz tekoče faze v zahtevano sferoidno obliko.

Proces nodulacije je namenjen izboljšanju mehanskih lastnosti litega železa z zagotavljanjem tvorbe grafita v sferoidni ali okrogli obliki. Raven magnezija je lahko med 5 in 30 %. Kalcij je element, ki zmanjšuje hitrost reakcije magnezija s talino litine in izboljšuje izkoristek Mg. Redki zemeljski elementi (Ce, La…) so potrebni za eliminiranje škodljivega učinka določenih elementov v sledovih na obliko železovega grafita, zlasti Pb, Sb in Bi.

Cepiva

Da bi dosegli želene mehanske lastnosti ulitkov, mora imeti tekoča litina ustrezno kemično sestavo. Vsebovati mora kristalne kali, ki omogočajo pravilno grafitno strukturo med procesom strjevanja.

Cepiva so zlitine, dodane v majhnih količinah litemu železa, potrebne za začetek mehanizma nukleacije evtektičnega grafita. Brez prisotnosti ustreznih kristalnih kali bo tekoča litina podhlajena pod evtektično temperaturo. Uporabljajo se za zagotavljanje ustrezne strukture in s tem preprečevanja napak pri litju. Cepiva so večinoma zlitine na osnovi ferosilicija. Čisti ferosilicij ni učinkovit kot cepivo, zato je učinkovitost izdelka odvisna od prisotnosti dodanih elementov (Al, Ba, Zr, Sr).

Polnjena žica

Polnjena žica je sodoben način dodajanja izdelkov za metalurško obdelavo (nodulatorjev in cepiv) v staljeno litino. Polnjena žice je fino zdrobljeno polnilo obdano z jeklenim trakom, oblikovana v valj. Jekleni trak ščiti polnilo pred oksidacijo, njena finost pa pomaga pri reakciji zlitine v staljeno kovino. Postopek zahteva uporabo naprave za dodajanje žice, ki je nameščena navpično ali vodoravno v bližini mesta obdelave taline.

Postaja za obdelavo taline je sestavljena iz koluta polnjene žice, mehanskega pogona, podajalnika žice in ​​livnega lonca s pokrovom.