Jeklarstvo – polnjena žica za jeklarstvo

W CaSi – modifikacija vključkov v jeklu, izboljšanje lastnosti jekel
W CaFe – izboljšanje mehanskih in varilnih lastnosti jekel
W Ca – dodatek za jeklo z določenimi fizikalnimi lastnostmi
W Pb – dodatek za proizvodnjo specialnih jekel
W S – dodatek za proizvodnjo specialnih jekel
W FeS – dodatek za proizvodnjo specialnih jekel
W C – regulacija % C v talini

W FeB – legirni element za proizvodnjo specialnih jekel
W FeNb – legirni element za proizvodnjo specialnih jekel
W FeTi – legirni element za proizvodnjo specialnih jekel
W FeV – legirni element za proizvodnjo specialnih jekel
W SiZr – legirni element za proizvodnjo silicijevega jekla
W FeSi – dezoksidacija taline
W Si – dodatek za proizvodnjo silicijevega jekla
W Al – dezoksidacija taline