Livarstvo – polnjena žica za livarstvo

WINOD – polnjena žica za nodulacijo sive litine na osnovi FeSiMg

WLS 1325, WLS 0325 (13mm, 9mm)

Polnilo iz žice je sestavljeno iz zlitine FeSiMg. Klasična sestava polnila zagotavlja mirno reakcijo, dober izkoristek Mg in nizek strošek obdelave litine. Žica je primerna za obdelavo sintetične litine izdelane v indukcijski peči z vsebnostjo S <0,025%.

WLS 0225 (13 mm)

Polnilo iz žice je sestavljeno iz zlitine FeSiMg. Klasična sestava polnila zagotavlja mirno reakcijo, dober izkoristek Mg in nizek strošek obdelave litine. Žica je primerna za obdelavo sintetične litine izdelane v indukcijski peči z vsebnostjo S <0,025%.

WLS 3325 (13mm, 9mm)

Polnilo iz žice je sestavljeno iz zlitine FeSiMg. Sestava polnila zagotavlja mirno reakcijo in zelo dober izkoristek Mg. Litina, obdelana s takšno žico, ni nagnjena k krčilni poroznosti. Žica je primerna za obdelavo sintetičnih litin, litin z visoko vsebnostjo odpadnega jekla, izdelanih v indukcijskih pečeh; S <0,030% vsebnosti.

WLS 0316, WLS 1316 (13 mm)

Polnilo iz žice je sestavljeno iz zlitine FeSiMg. Klasična sestava polnila zagotavlja mirno reakcijo, dober izkoristek Mg in nizek strošek obdelave litine. Žica je primerna za obdelavo sintetične litine izdelane v indukcijski peči z vsebnostjo S <0,02%.

WLS 3316 (13 mm)

Polnilo iz žice je sestavljeno iz zlitine FeSiMg. Sestava zagotavlja izjemno mirno reakcijo in zelo dober izkoristek Mg. Primerna je za obdelavo sintetične litine izdelane v indukcijskih pečeh. Dobre rezultate daje tudi v primeru razžveplanja taline pridobljene iz kupolnih peči z vsebnostjo S <0,02%.

WHS 1525 (13mm, 9mm)

Polnilo iz žice je sestavljeno iz zlitine FeSiMg. Sestava zagotavlja mirno reakcijo in dober izkoristek Mg, majhno količino zelo suhe žlindre, dobro in hitro ločevanje žlindre in metala ter zelo čiste ognjevarne obloge. Žica je primerna za obdelavo nerazžveplane taline iz kupolnih peči z začetno S = 0,025 – 0,070% vsebnosti.

WINOD – polnjena žica za obdelavo sivih litin na osnovi Mg

W Mg mix 3051 (9 mm)

Polnilo iz žice je sestavljeno iz zlitine FeSi in kovine Mg. Visoka vsebnost Mg zagotavlja dober izkoristek Mg in minimalne stroške obdelave litin.

W Mg mix 1430 (13 mm)

Polnilo iz žice je sestavljeno iz zlitine FeSiMg in kovine Mg. Primerna je za obdelavo staljene litine izdelane v indukcijskih pečeh z nizko vsebnostjo žvepla. Žico odlikuje izjemno nizka cena obdelave.

W Mg (13 mm, 9 mm)

Polnilo iz žice je sestavljeno iz Mg granul. Izbira Mg, zrnc, premera žice in debeline jeklenega plašča so dejavniki, ki vplivajo na rezultat. Žica je primerna za obdelavo čistih talin, velikih količin in za pogoste obdelave.

WINOC – polnjena žica za cepljenje sivega železa na osnovi FeSi

WISTRON (13mm, 9mm)

Žica, napolnjena s FeSiSr polnilom, učinkovito zmanjšuje nagnjenje k podhladitvi in ne povzroča ekstremnega povečanja števila evtektičnih celic. Ta vrsta žice je priporočljiva za cepljenje taline z relativno visoko in srednje visoko vsebnostjo žvepla. Uporaba tega cepiva v nodularni litini je omejena. Učinkovito se uporablja le, če se talina ne obdela z uporabo redkih zemelj (Ce).

WIAL (13mm, 9mm)

Žica je napolnjena s cepivom FeSiAl, ki je dobro znan kot močan grafitizator. Danes se ta vrsta cepiva pogosto uporablja za nodularno litino, predvsem v tankostenskih ulitkih.

WILAN (16mm, 13mm)

Žica je napolnjena z novo razvitim cepivom na osnovi Ba in La. Cepivo uspešno poveča število nodul in zmanjša tendenco povzročanja napake krčilne poroznosti.

WINBAR (13mm, 9mm)

Žica je napolnjena s cepivom Ba. Zelo uspešno preprečuje nastajanje cementita v sivi in v nodularni litini. V primerjavi z drugimi cepivi ustvari visoko stopnjo nukleacije takoj po tem, ko je dodan talini. Stopnja nukleacije se pri uporabi tega cepiva s časom počasneje zmanjšuje. Priporočljivo je, da se uporablja za cepljenje v zgodnjih fazah proizvodnega procesa, npr. dve obdelavi taline v loncu. Priporočljiva je uporaba v debelostenskih ulitkih.

WINIT (13mm, 9mm)

Žica je napolnjena s klasičnim cepivom Zr-Mn. To cepivo je najučinkovitejše v talinah, bogatih z N2, z nizko vsebnostjo žvepla. Še posebej učinkovito je pri odlitkih debelih sten, narejenih iz nodularne litine, vendar je dodatek cepiva omejen.