Politika kakovosti

Politika kakovosti

1. Večkrtano zadovoljstvo

Nenehno si prizadevamo in se trudimo, da naraščajoča pričakovanja kupcev stalno dosegamo. Ta obveznost temelji na prepričanju, da je zadovoljen kupec vir vseh prednosti, tako za zaposlene, dobavitelje in družbo. Zadovoljni kupci se vračajo in s tem nam omogočajo, da zaposlimo nove sodelavce, sklepamo nove pogodbe in prispevamo k zvišanju življenjskega standarda družbe. Tako s kupci, kot tudi z dobavitelji gradimo partnerski odnos, ki temelji na dolgoletnem sodelovanju in izkazanem zaupanju.

2. Konkurenčnost temelji na znanju. Nove sodelavce usposabljamo, da bi razumeli potrebe in zahteve kupcev, saj le z dovolj dobro usposobljenim kadrom lahko izpolnjujemo in dosegamo postavljene cilje.

3. Prevzemamo filozofijo obvladovanja stroškov kakovosti, predvsem stroškov izgub – vsakdo mora razumeti pomen nastalih stroškov, predvsem stroškov nekakovosti.

4. Nihče ni nezmotljiv, zato priznavamo svoje napake. Vsak izmed nas pozna svoje delo in uči sodelavce ter daje na razpolago metode in tehnike dela.

5. Osnova filozofije obvladanja kakovosti je opredeljena odgovornost in razumevanje vloge vsakega zaposlenega v procesu nastajanja končnih izdelkov. Zaposleni so ponosni na svoje delo, saj le jasno postavljene delovne naloge in opredeljena odgovornost posameznika vodi k doseganju postavljenih ciljev.

6. Moj sodelavec je moj kupec, saj ga potrebujem. Tudi sam sem njegov kupec, saj me tudi on potrebuje.

7. Sistem celovitega obvladovanja kakovosti je zasnovan na preventivnem ukrepanju, kar pomeni pravočasno odkrivanje napak in pomanjkljivosti, na vseh področjih.

8. Merljivi cilji kakovosti so sestavni del politike, saj določanje, spremljanje in nadzor le-teh vodi k izboljšanju in nadgradnji že vzpostavljenega sistema kakovosti, kot tudi rasti in razvoju podjetja ter napredku.

Primernost politike kakovosti preverjamo s pregledom s strani vodstva.