Kontrolne metode

Kemijska sestava in mehanske lastnosti jeklenih trakov – standardi EN 10130, EN 10131, DIN EN 10163-1 in DIN EN 10163-2
Sejalna analiza polnila – standard FEPA 44-D-1986
Kemijska analiza polnila – rentgenska fluorescenčna spektrometrija

Ocena metalografije
Fazna analiza polnila – rentgenska difrakcijska spektrometrija